O nás

Názov projektu: Start Up Competition + Development of Entrepreneurial Competences in Vocational Schools of the Border Region

Akronym projektu: STARTUP+ SKHU

Číslo projektu: SKHU/1902/4.1/003

Trvanie projektu: 1. októbra 2020 - 31. januára 2022

Projekt je realizovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja.

Celkový rozpočet: 199 610,00 €

Príspevok z EFRR: 169 668,50 €

Štátny príspevok: 19 961,00 €


Tlačová správa (SK) 

 

Partneri spolupracujúci na projekte:

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

Interregió Fórum Egyesület

TANDEM, n.o.

Hlavný sponzor:

INTERREG Slovenská republika-Maďarsko

 

Školy zapojené do projektu:

 • Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71
 • Súkromná stredná odborná škola s VJM, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
 • Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138 946 36 Kravany nad Dunajom
 • Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1  979 80 Rimavská Sobota
 • Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L.  Novomeského 2070, 979 01, Rimavská Sobota
 • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ulica 349/34, Dunajská Streda
 • Győri SZC Bolyai János Technikum 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Technikum 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
 • Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 3600 Ózd, 48-as út 6.
 • Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 9022 Győr, Bisinger sétány 32.
 • Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma 2800 Tatabánya, Cseri u. 35.
 • Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

 

Impresum


Organizácia: TANDEM, n.o.
Adresa: Mesačná 521/10 945 01 Komárno
Zapísané: 8. septembra 2009
IČO: 42 166 675
DIČ: 202 948 2114
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca verejné služby

Zákonný zástupca: Péter Urbán

Kontaktná osoba: Andrea Lelovics, projektová manažérka - lelovics.andrea@tandemno.sk