Učiteľský kútik

Pedagógovia zúčastňujúci sa na projekte ako mentori dostanú školenie a metodické pokyny, na základe ktorých budú pomáhať študentom pri rozvoji sebapoznania a osvojovaní si podnikateľských kompetencií.

 

 

Digitálne učebné materiály

 
 

 

Sebapoznanie, poznanie svojich silných stránok

Rozpoznanie komparatívnych výhod

 

 

Efektívna spolupráca a tímový duch

Spätné väzby

Vzájomné učenie

 
 

 

Rozhodovanie a riskovanie

Časový manažment

 
 

 

Rozvíjanie kreativity

Praktická implementácia nápadov

 
 

 

Trvalo udržateľný rozvoj

Environmentálna uvedomelosť

 

 


 

POZVÁNKA - Tréning mentorov, 10-11. marca 2021
 

POZVÁNKA - Tréning mentorov, 5. mája 2021
 

POZVÁNKA - Tréning mentorov, 9. júna 2021