háttérkép
Startup+
SK-HU

rozvoj podnikateľských
zručností študentov 
stredných odborných škôl

Pozadie projektu


Podnikateľský potenciál v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne nie je ani zďaleka využitý. V poslednej dobe sa zrodili také startupové iniciatívy, ktoré sa zameriavali predovšetkým na študentov vysokých škôl a na mladých odborníkov, zatiaľ čo mladí ľudia s odborným vzdelávaním a odbornou prípravou majú oveľa menej príležitostí na rozširovanie svojich podnikateľských schopností alebo prípadne na zapojenie sa do startupovej iniciatívy.


Doterajšie naše skúsenosti ukazujú, že mladí ľudia, ktorí navštevujú odborné školy, majú značný potenciál pre inovácie a podnikanie, ktorý sa dá úspešne vyniesť na povrch pomocou vhodných projektov praktického vzdelávania.

 

Náš cieľ


Naším cieľom je zorganizovať medzinárodnú súťaž virtuálnych startupov pre študentov odborných škôl, v rámci ktorej si študenti môžu rozšíriť svoje kompetencie potrebné pre úspešné podnikanie uplatnením špeciálnej metodiky kombinovaného učenia (blended learning) a za pomoci nami vyškolených mentorov (učitelov).

 

Ako pracujeme?


 

 

Rozvoj kompetencií

Účastníkom poskytujeme učebné osnovy online, prostredníctvom ktorých si môžu osvojiť základy podnikania:
Základné podnikateľské kompetencie
Sociálna zodpovednosť
Kreativita, teda tvorivé myslenie a riešenie problémov
Spolupráca a tímová práca

 

 

 

Mentoring

Pedagógovia zapojení do projektu ako mentori pomáhajú a podporujú prácu študentov počas online/offline workshopov.

 

 

 

Praktické skúsenosti

Študenti môžu získané vedomosti uplatniť v praxi prostredníctvom budovania virtuálneho podniku. Ich nápady budú prezentované na online virtuálnom trhovisku a môžu si navzájom porovnávať svoje vedomosti a poskytovať si navzájom spätnú väzbu.

 

 

 

Súťaž

Študenti sa zúčastňujú dvojkolovej start-upovej súťaže, kde úspešní študenti získajú nielen celoživotné zážitky a skúsenosti, ale svoje zozbierané body si môžu počas súťaže zameniť za skutočné vecné dary.

 

 

Rozvoj kompetencií

Účastníkom poskytujeme učebné osnovy online, prostredníctvom ktorých si môžu osvojiť základy podnikania:
Základné podnikateľské kompetencie
Sociálna zodpovednosť
Kreativita, teda tvorivé myslenie a riešenie problémov
Spolupráca a tímová práca

 

 

Súťaž

Študenti sa zúčastňujú dvojkolovej start-upovej súťaže, kde úspešní študenti získajú nielen celoživotné zážitky a skúsenosti, ale svoje zozbierané body si môžu počas súťaže zameniť za skutočné vecné dary.

 

Mentoring

Pedagógovia zapojení do projektu ako mentori pomáhajú a podporujú prácu študentov počas online/offline workshopov.

 

 

 

 

 

 

 

Praktické skúsenosti

Študenti môžu získané vedomosti uplatniť v praxi prostredníctvom budovania virtuálneho podniku. Ich nápady budú prezentované na online virtuálnom trhovisku a môžu si navzájom porovnávať svoje vedomosti a poskytovať si navzájom spätnú väzbu.

 

 

 

Náš dopad

 • 2

  krajiny

 • 12

  škôl

 • 291

  študentov

 • 97

  tímov

 • 36

  mentorov