Stretnutie mentorov na konci prvého kola

Uzavreli sme prvé kolo podnikateľskej súťaže, na konci ktorej sme uskutočnili ďalšie školenie pre mentorov. Spolu so zúčastnenými 13 mentormi sme vyhodnotili prvé kolo, poskytli priestor pre spätnú väzbu k projektu a učebným materiálom a spoločne sme sa pripravili na druhé kolo podnikateľskej súťaže.

 

Mentor 6-9